Kế toán trọn gói

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

1.1. Phí dịch vụ của dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Phí dịch vụ thuế, kế toán tháng được tính như sau:

Miễn phí dịch vụ đăng ký thuế ban đầu (500.000 đồng), dịch vụ thực hiện các thủ tục để đưa hóa đơn vào sử dụng lần đầu (500.000 đồng) và dịch vụ thông báo tài khoản ngân hàng lần đầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư (200.000 đồng) (áp dụng cho Quý khách hàng sử dụng dịch vụ thuế, kế toán tối thiểu 6 tháng).

Không phát sinh: 500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng).

Phát sinh:

Phí dịch vụ: 1.500.000 đồng/tháng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) nếu tổng hóa đơn bán ra, mua vào trong tháng ổn định dao động 10 tờ/tháng và không quá 20 tờ/tháng.

Phụ phí 200.000 đồng/tháng (hai trăm nghìn đồng) cho mỗi nhóm 10 tờ hóa đơn bán ra, mua vào tăng thêm từ tờ thứ 21 trở đi.

Phí dịch vụ thuế, kế toán năm: Bằng một tháng phí dịch vụ tương đương phí dịch vụ tháng 12. Đây là khoản phụ phí cho việc tổng hợp số liệu, lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm; Lập và gửi các loại báo cáo thống kê, đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới cũng như kiểm tra, sắp xếp chứng từ cả năm để bên A lưu trữ. Trong đó:

Giảm 50% phí dịch vụ nếu số tháng mà bên A thực hiện dịch vụ trong năm không quá 6 tháng.

Phí dịch vụ thuế, kế toán năm không thấp hơn 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Phí dịch vụ thủ tục lao động tiền lương cơ bản tại Cơ quan Nhà nước tiêu biểu (nếu có) (Áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ thuế, kế toán):

Đăng ký khai trình lao động, thang bảng lương, tham gia bảo hiểm ban đầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), (không quá 5 lao động, chỉ phát sinh một lần duy nhất khi khách hàng đăng ký khai trình lao động, tham gia bảo hiểm lần đầu tiên).

Phí theo dõi trích nộp và thông báo nộp tiền bảo hiểm hàng tháng: Miễn phí.

Đăng ký tăng, giảm lao động: 200.000 đồng/lần (Hai trăm nghìn đồng) (không quá 2 người, chỉ phát sinh khi khách hàng có đăng ký tăng, giảm lao động tham gia bảo hiểm).

Phí dịch vụ báo cáo tình sử dụng lao động, tai nạn lao động, an toàn vệ sinh lao động định kỳ: 400.000 đồng/đợt (Bốn trăm nghìn đồng) (báo cáo 2 đợt năm và chỉ phát sinh khi có lao động).

Phí dịch vụ theo dỏi, báo cáo công đoàn: 200.000 đồng/tháng (Hai trăm nghìn đồng) (không quá 10 người, chỉ phát sinh khi khách hàng đã thành lập công đoàn).

Phí dịch vụ trên không bao gồm các dịch vụ liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; hoàn thuế; hoàn thiện hồ sơ thuế, làm sổ sách kế toán và giải trình số liệu cho khoảng thời gian không do bên B thực hiện cũng như chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí và các khoản thuế … mà bên A có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước (nếu có).

Các phí dịch vụ thủ tục lao động tiền lương khác cũng như các dịch vụ khác (nếu có), báo giá theo từng trường hợp cụ thể.

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT.

1.2. Điều khoản thanh toán của dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Phí dịch vụ tháng sẽ được thanh toán vào cuối tháng của kỳ báo cáo hoặc ngày bên B nhận hóa đơn, chứng từ của bên A để thực hiện dịch vụ tháng đó nhưng chậm nhất là ngày 15 của tháng sau.

Phí dịch vụ năm sẽ được thanh toán cùng thời điểm với phí dịch vụ tháng 12.

Phí dịch vụ thủ tục lao động tiền lương và các dịch vụ khác (nếu có), sẽ được thanh toán vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản (Để gia tăng tính minh bạch trong giao dịch, Quý khách vui lòng ưu tiên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản).

Công việc của chúng tôi thực hiện dựa trên các quy định pháp luật có hiệu lực hiện hành. Chúng tôi cũng có trách nhiệm tuyệt đối giữ bí mật các thông tin của Quý công ty mà chúng tôi thu thập được trong quá trình thực hiện công việc.

Quý khách hàng có trách nhiệm là hỗ trợ và cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến các công việc nêu trên để đảm bảo chúng tôi có thể hoàn thành công việc trong phạm vi của mình.

Với kinh nghiệm và năng lực của đội ngũ nhân viên TIM SEN, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu kịp thời của Quý công ty trên mọi phương diện hoạt động.

Chúng tôi mong nhận được sự phúc đáp của Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu hay cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

TOP