Gói Báo cáo thuế

 • Gói báo cáo thuế cơ bản

  Gói báo cáo thuế

  CƠ BẢN

   giá từ 500.000 VNĐ 

  Hướng dẫn xuất hoá đơn

  Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

  Tư vấn thủ tục thuế qua email
  Ủy quyền nộp báo cáo thuế
  Báo cáo quý
  Ghi hóa đơn VAT
  Dưới 5 hóa đơn

  Tư vấn tại doanh nghiệp
  Thủ tục ngân hàng
  Chi phí 500.000 VNĐ / tháng

  Giá bán 0 VND

 • Gói báo cáo thuế chuyên nghiệp

  Gói báo cáo thuế

  CHUYÊN NGHIỆP

   giá từ 1.000.000 VNĐ 

  • Hướng dẫn xuất hoá đơn

  • Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

  • Tư vấn thủ tục thuế qua email

  • Ủy quyền nộp báo cáo thuế

  • Báo cáo quý
  • Ghi hóa đơn VAT
  • Dưới 15 hóa đơn

  • Tư vấn tại doanh nghiệp
  • Thủ tục ngân hàng
  • Chi phí 1.000.000 VNĐ / tháng

  Giá bán 0 VND

 • Gói báo cáo thuế cao cấp

  Gói báo cáo thuế

  CAO CẤP

   giá từ 1.500.000 VNĐ 

  • Hướng dẫn xuất hoá đơn

  • Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

  • Tư vấn thủ tục thuế qua email

  • Ủy quyền nộp báo cáo thuế

  • Báo cáo quý

  • Ghi hóa đơn VAT

  • Dưới 30 hóa đơn

  • Tư vấn tại doanh nghiệp

  • Thủ tục ngân hàng

  • 1.500.000 VNĐ / tháng

  Giá bán 0 VND

TOP