Gói Báo cáo thuế

 • Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói

  Gói báo cáo thuế

  CƠ BẢN

   giá từ 1.200.000 VNĐ  / quý

  Hướng dẫn xuất hoá đơn

  Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

  Tư vấn thủ tục thuế qua email

  Ủy quyền nộp báo cáo thuế

  Báo cáo quý

  Không phát sinh hóa đơn

  Tư vấn tại doanh nghiệp

  Thủ tục ngân hàng

  Giá bán 1,200,000 VND

 • Gói báo cáo thuế nhóm ngành thương mại, dịch vụ

  Gói báo cáo thuế nhóm ngành

  thương mại, dịch vụ

   giá từ 2.000.000 VNĐ / QUÝ

  • Hướng dẫn xuất hoá đơn
  • Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại
  • Tư vấn thủ tục thuế qua email
  • Ủy quyền nộp báo cáo thuế
  • Báo cáo quý
  • Ghi hóa đơn VAT
  • Tư vấn tại doanh nghiệp
  • Thủ tục ngân hàng

  Giá bán 2,000,000 VND

 • Gói báo cáo thuế nhóm ngành xây dựng, sản xuất

  Gói báo cáo thuế nhóm ngành

  xây dựng, sản xuất

   giá từ 2.500.000 VNĐ / QUÝ

  • Hướng dẫn xuất hoá đơn
  • Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại
  • Tư vấn thủ tục thuế qua email
  • Ủy quyền nộp báo cáo thuế
  • Báo cáo quý
  • Ghi hóa đơn VAT
  • Tư vấn tại doanh nghiệp
  • Thủ tục ngân hàng

  Giá bán 2,500,000 VND

TOP