Đăng ký nhãn hiệu, Logo

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Đăng ký nhãn hiệu, Logo

Dịch vụ đăng ký Thương Hiệu, Nhãn Hiệu, Độc quyền logo - Phí chỉ 1.000.000 đồng

Tổng phí dịch vụ đăng ký thương hiệu là 2.000.000đ, cụ thể:

1. Phí nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải nộp nhà nước – 1.000.000đ:
 • Lệ phí nộp đơn đăng ký thương hiệu – 150.000đ.
 • Lệ phí công bố đơn đăng ký 120.000đ.
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định – 180.000đ.
 • Phí thẩm định đơn đăng ký 550.000đ.

Lưu ý: Phí nộp hồ sơ trên là phí đăng ký dành cho 01 logo thương hiêu đối với 1 nhóm ngành nghề.

2. Phí dịch vụ đăng ký thương hiệu của Chồi Xanh – 1.000.000đ bao gồm:
 • Phí tư vấn và kiểm tra thương hiệu có bị trùng hay không.
 • Phí soạn toàn bộ hồ sơ đăng ký logo thương hiệu.
 • Phí dịch vụ ký hồ sơ tận địa chỉ khách hàng.
 • Phí dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Tổng thời gian hoàn thành dịch vụ đăng ký nhãn hiệu – 30 ngày

 • 01 ngày để soạn hồ sơ đăng ký và trình khách hàng ký hồ sơ.
 • 01 ngày để nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ở cục Sở Hữu Trí Tuệ.
 • 30 ngày để cục SHTT ra quyết định trả lời đơn đăng ký hợp lệ hoặc không hợp lệ. Thường thì đơn đăng ký sẽ được gởi về địa chỉ chủ đơn đăng ký sau khi có quyết định 7 – 10 ngày.
 • Trong vòng 120 kể từ ngày nộp đơn cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ đăng thông báo nhãn hiệu lên cổng thông tin của cục.
 • Theo luật định, trong vòng 1 năm (thực tế thường từ 16 – 24 tháng) kể từ ngày nộp đơn chủ đơn sẽ nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ độc quyền thương hiệu.

Khách hàng cần cung cấp:

 • Cung cấp bảng scan hoặc ảnh chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh) hoặc giấy CMND/hộ chiếu/passport (nếu người đăng ký là cá nhân).
 • File logo thương hiệu cần đăng ký.
 • Thông tin liên hệ bao gồm: số điện thoại, email, địa chỉ cố định để cục SHTT gởi các thông báo cần thiết.
 • Nộp lệ phí 360.000đ trong vòng 30 ngày kể từ khi cục Sở Hữu Trí Tuệ gởi thông báo nộp lệ phí để cấp văn bằng (thông báo này sẽ được gởi đến địa chỉ đã đăng ký)
TOP