Gói không phát sinh

5 /5
1 người đã bình chọn
Gói không phát sinh
Đã xem: 902 | Cật nhập lần cuối: 1/25/2023 10:08:24 AM | RSS

Gói báo cáo thuế

CƠ BẢN

 giá từ 1.200.000 VNĐ  / quý

Hướng dẫn xuất hoá đơn

Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

Tư vấn thủ tục thuế qua email

Ủy quyền nộp báo cáo thuế

Báo cáo quý

Không phát sinh hóa đơn

Tư vấn tại doanh nghiệp

Thủ tục ngân hàng

Giá bán: 1,200,000 VND

Giá bán chưa bao gồm VAT

Mua ngay

DỊCH VỤ CỦA GÓI BÁO CÁO THUẾ BAO GỒM:
 • Nhận hóa đơn, chứng từ của khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
 • Nhập và xử lý dữ liệu trong phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.
 • Cập nhật tăng giảm tài sản cố định và công cụ dụng cụ.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ, hoạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm tra quỹ tiền mặt, ngân hàng.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ.
 • Kiểm tra doanh thu, chi phí phát sinh.
 • Trích trước các chi phí phải trả.
 • Tính lương và các khoản trích theo lương.
 • Tính giá thành sản phẩm.
 • Kết chuyển chi phí và doan thu.
 • Xác định kết quả kinh doanh.
 • Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • In báo cáo và nộp báo cáo.

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP