Hộ kinh doanh cá thể

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể - trọn gói 1.200.000 đồng chỉ trong vòng 5 ngày - cam kết không phát sinh thêm phí

Chi phí trọn gói đăng ký hộ kinh doanh cá thể 1.200.000 đ

 1. Phí công chứng ủy quyền để Chồi Xanh đại diện khách hàng nộp hồ sơ lên Cơ quan đăng ký kinh doanh
 2. Lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước
 3. Phí dịch vụ soạn hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể
 4. Phí dịch vụ nộp hồ sơ và trả kết quả tận nơi cho khách hàng

Khách hàng cần chuẩn bị

 1. 02 bản CMND sao y công chứng của người đứng đầu hộ kinh doanh
 2. Hợp đồng thuê nhà, mượn nhà (Trong trường hợp người đứng đầu hộ kinh doanh không phải là chủ sở hữu của địa chỉ kinh doanh)
 3. Tên hộ kinh doanh, ngành nghề, vốn điều lệ

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ, khách hàng chỉ cần một lần cùng với nhân viên Chồi Xanh ra phòng công chứng để công chứng Giấy ủy quyền cho Chồi Xanh đại diện nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước. (Tốn khoảng 60 phút)

Thời gian hoàn thành: Trong vòng 05 ngày làm việc

 • i 01 ngày làm việc để công ty cùng khách hàng công chứng ủy quyền và soạn hồ sơ.
 • i 03 ngày làm việc để công ty liên hệ cơ quan nhà nước nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • i 01 ngày làm việc công ty liên hệ khách hàng giao tận nhà GPKD.

Chồi Xanh hỗ trợ khách hàng

 • i Tư vấn cho khách hàng về cách đặt tên,ngành nghề, số vốn theo đúng quy định Nhà Nước.
 • i Lấy thông tin, soạn và ký hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ( Tới tận nơi khách hàng để ký hồ sơ ).
 • i Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh
 • i Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng tại địa chỉ khách hàng cung cấp.
TOP