Gói báo cáo thuế chuyên nghiệp

5 /5
1 người đã bình chọn
Gói báo cáo thuế chuyên nghiệp
Đã xem: 161 | Cật nhập lần cuối: 1/3/2022 2:41:07 AM | RSS

Gói báo cáo thuế

CHUYÊN NGHIỆP

 giá từ 1.000.000 VNĐ 

 • Hướng dẫn xuất hoá đơn

 • Tư vấn thủ tục thuế qua điện thoại

 • Tư vấn thủ tục thuế qua email

 • Ủy quyền nộp báo cáo thuế

 • Báo cáo quý
 • Ghi hóa đơn VAT
 • Dưới 15 hóa đơn

 • Tư vấn tại doanh nghiệp
 • Thủ tục ngân hàng
 • Chi phí 1.000.000 VNĐ / tháng

Giá bán: VND

Giá bán chưa bao gồm VAT

Mua ngay

Gói báo cáo thuế chuyên nghiệp
DỊCH VỤ CỦA GÓI BÁO CÁO THUẾ BAO GỒM:
 • Nhận hóa đơn, chứng từ của khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.
 • Nhập và xử lý dữ liệu trong phần mềm kế toán.
 • Kiểm tra Nhập – Xuất – Tồn kho hàng hóa.
 • Cập nhật tăng giảm tài sản cố định và công cụ dụng cụ.
 • Tính và trích khấu hao TSCĐ, hoạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.
 • Kiểm tra quỹ tiền mặt, ngân hàng.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ… Hạch toán các khoản phân bổ.
 • Kiểm tra doanh thu, chi phí phát sinh.
 • Trích trước các chi phí phải trả.
 • Tính lương và các khoản trích theo lương.
 • Tính giá thành sản phẩm.
 • Kết chuyển chi phí và doan thu.
 • Xác định kết quả kinh doanh.
 • Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh.
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân (nếu có).
 • In báo cáo và nộp báo cáo.

Xem bình luận

Sắp xếp

TOP